Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

EL Salvador tiếp tục bắt đáy Bitcoin khi thị trường giảm

Chính phủ El Salvador tận dụng thời cơ khi giá Bitcoin giảm để mua thêm BTC, và các nhà phân tích cho rằng đây là lúc nên tích lũy loại tiền điện tử này.
Published Sep 19 2021
Updated Aug 15 2022
4 min read
Amber media

Related Posts