Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Elon Musk giải tán hội đồng quản trị, Giám đốc duy nhất của Twitter

Theo hồ sơ gửi lên SEC, Elon Musk chính thức trở thành Giám đốc duy nhất tại Twitter sau khi sa thải 9 thành viên hội đồng quản trị của công ty này.
Published Nov 01 2022
Updated May 31 2023
3 min read
Amber media

Related Posts