Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum bước vào giai đoạn 'ngủ đông'

Phí gas trung bình của Ethereum liên tục giảm khi tiến gần hơn đến ngày tích hợp The Merge. Dù đã hồi về hỗ trợ nhưng ETH chưa có dấu hiệu đảo chiều mạnh.
Amber avatar
kaylin
Published May 26 2022
Updated Sep 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts