Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ý nghĩa nào đằng sau việc nạp ròng tăng nhưng giá ETH không giảm mạnh?

Trong giai đoạn ETH phục hồi về mức $3,000 thì tổng lượng nạp ròng trên các sàn giao dịch đã tăng lên khá mạnh.
Amber avatar
quangvo
Published Feb 06 2022
Updated Aug 01 2022
6 min read
Amber media

Related Posts