Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Ethereum tiếp tục mở rộng thử nghiệm The Merge

Sau khi hoàn thành The Merge trên mạng lưới Ropsten, Ethereum sẽ tiếp tục tiến hành nâng cấp trên các mạng lưới testnet khác là Sepolia và Goerli.
Avatar
immihu.web3
Published Jun 22 2022
Updated Oct 19 2022
2 min read
thumbnail

Sau khi hoàn thành The Merge trên mạng lưới Ropsten, Ethereum sẽ tiếp tục tiến hành nâng cấp trên các mạng lưới testnet khác là Sepolia và Goerli.

Vào ngày 20/6, Sepolia Beacon Chain được triển khai để chuẩn bị thử nghiệm cho sự kiện The Merge sắp tới trên mạng lưới này.

Sau khi sáp nhập với Beacon Chain, Sepolia test sẽ được chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake. Thông qua việc này sẽ cung cấp số liệu về những khả năng sẽ xảy ra khi Ethereum mainnet trải qua The Merge. Tuy nhiên, ngày cụ thể tiến hành thử nghiệm vẫn chưa được thông báo. 

Việc chạy The Merge trên các mạng lưới testnet là điều cần thiết cho nhà phát triển Ethereum và các dự án khác trên nền tảng. Khi Ethereum mainet chính thức chuyển sang chế độ PoS sẽ giảm phí vận hành hệ thống đi 99.9%. 

Không phải tất cả các mạng lưới testnet đều hoạt động sau The Merge. Kiln, Rinkeby và Ropsten sẽ được cho ngừng hoạt động sau khi The Merge mainet. Hai mạng Testnet còn lại vận hành Proof-of-Stake là Goerli và Sepolia.

Sepolia được triển khai vào tháng 10 năm 2021. Tim Beiko, core dev ở Ethereum cho biết sau khi Ropsten testnet trải qua The Merge sẽ được thay thế bằng Sepolia. Những dự án chạy trên Ropsten sẽ phải chuyển sang Sepolia để tiếp tục hoạt động.

The Merge ban đầu được thông báo triển khai vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển Ethereum liên tục thông báo dời lịch. Lần gần đây nhất, Ethereum đã quyết định trì hoãn “bom độ khó” thêm 2 đến 3 tháng. Khi “bom độ khó” được kích hoạt sẽ khiến cho mạng lưới Ethereum cực kì khó có thể xác minh theo cơ chế Proof-of-Work. Từ đó bắt buộc thợ đào phải chuyển sang cơ chế Proof-of-Stake. 

Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức vào ngày triển khai The Merge trên Ethereum mainet. Nhưng việc thử nghiệm liên tục trên các mạng lưới testnet cho thấy dự án đang rất cẩn thận với đợt nâng cấp này.

RELEVANT SERIES