Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ethereum vượt xa Bitcoin với số giao dịch cao kỷ lục trong 2022

Tổng số giao dịch trên mạng Ethereum cao hơn 4 lần so với Bitcoin. Tuy vậy, đồng tiền vua của thị trường crypto vẫn là loại tiền mã hóa được tìm kiếm nhiều nhất trong 2022.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Jan 03 2023
Updated Nov 14 2023
Amber media