Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

SEC từ chối spot Bitcoin ETF của One River

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã trì hoãn các quyết định về việc đăng ký các quỹ spot Bitcoin ETF từ One River Asset Management.
Published May 27 2022
Updated Nov 14 2023
2 min read
Amber media

Related Posts