Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FED là gì mà có mỗi lần họp Crypto lại chao đảo?

Mỗi lần FED đưa ra những chính sách mới là có thể khiến cả nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, trong đó có Crypto. Vậy FED là gì? Vai trò của FED như thế nào?
Amber avatar
Sammie
Published Jun 15 2023
Updated Jun 15 2023
10 min read
Amber media

Related Posts