Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Founder Solend chỉ trích “động thái lạ” của Alameda Research

Ngày 24/10, Rooter, Founder của Solend Protocol đăng đàn chia sẻ lên Twitter cá nhân một số động thái bất ngờ liên quan đến Alameda Research. Các chi tiết đưa ra có dính líu đến sự kiện IDO (mở bán token ban đầu) diễn ra vào tháng 11/2021 của dự án này.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Oct 25 2022
Updated Dec 18 2023
Amber media