Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Alameda Research là gì? Quỹ đầu tư gắn liền với Sam Bankman-Fried

Alameda Research là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu thị trường mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nên biết. Tìm hiểu về Quỹ đầu tư Alameda Research tại đây.
Amber avatar
kaylin
Published Dec 20 2021
Updated Aug 06 2022
9 min read
Amber media

Related Posts