Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

FTX chặn các tài khoản gửi tiền thông qua zk.money?

Rạng sáng 20/8, FTX được cho là đã chặn các tài khoản đã gửi tiền thông qua zk.money - chain layer 2 được được cung cấp bởi Aztec Network trên Ethereum.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Aug 19 2022
Updated Dec 12 2023
Amber media