Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Genesis Global có thể phá sản

Theo nguồn tin từ Reuters, Genesis Global Capital đã thuê ngân hàng đầu tư Moelis & Company để khám phá các lựa chọn, bao gồm khả năng phá sản. Thông tin được ba người thân cận với Genesis tiết lộ.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Nov 23 2022
Updated Nov 25 2022
3 min read
Amber media

Related Posts