Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Google ra mắt tính năng tra cứu số dư ví Bitcoin, Fantom, Arbitrum và các blockchain khác

Google ra mắt tính năng mới nhất cho phép người dùng tra cứu số dư của nhiều ví điện tử: Bitcoin, Fantom, Arbitrum... bằng cách nhập địa chỉ lên công cụ tìm kiếm này.
Amber avatar
Ly Mai
2 min read
Published Mar 29 2024
Updated Mar 29 2024
google ra mắt tính năng tìm kiếm địa chỉ ví

Vào thứ 3, 26/03/2024, Google thông báo cho phép người dùng tra cứu số dư của ví điện tử trên các blockchain như Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon và Fantom. Kết quả tìm kiếm là số dư token còn lại trong ví trên mỗi mạng và thời điểm số dư đó được cập nhật lần cuối.

“Số dư hiển thị là native token của mỗi mạng lưới. Mốc thời gian được cập nhật sau lần giao dịch mới nhất. Các bản cập nhật không diễn ra cùng lúc với thời điểm giao dịch.”
Google lưu ý trong kết quả thông tin tìm kiếm
tính năng tìm kiếm địa chỉ ví mới của google
Tính năng tìm địa chỉ ví mới của Google. Nguồn: Search Engine Roundtable

Bằng cách nhập địa chỉ ví Blockchain của bạn vào Google Tìm kiếm, kết quả đầu tiên sẽ là một ô ghi lại số dư Bitcoin của bạn và thời điểm nó được cập nhật lần cuối.

Google lưu ý rằng đây là “Số dư tính đến lần giao dịch cuối cùng. Các định dạng địa chỉ Bitcoin: P2PKH, P2SH và Bech32. Hiện không hỗ trợ tìm kiếm các địa chỉ khóa công khai.”

advertising
tra cứu địa chỉ ví eth trên google
Google cho phép tra cứu địa chỉ ví Ethereum. Nguồn: Strategic Revenue.

Từ tháng 05/2023, Google đã bắt đầu hỗ trợ việc tìm kiếm địa chỉ ví Ethereum với các tính năng tương tự. Ethereum Name Service (ENS) cung cấp các tên miền có thể kiểm tra được số dư ví Ethereum, chẳng hạn như tên miền của Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, là Vitalik.eth.