Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

GrabPay cho thanh toán bằng mạng lưới Polygon

Grab, siêu ứng dụng hàng đầu Đông Nam Á đã hợp tác với StraitsX để hỗ trợ thí điểm PBM (một dạng chứng từ kỹ thuật số) trong Singapore Fintech Festival (SFF) 2022. Theo đó, GrabPay sẽ cho phép người dùng thanh toán bằng stablecoin XSGD của StraitsX trên Polygon.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 03 2022
Updated Dec 06 2023
Amber media