Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hacker Crema Finance trả lại 7.6 triệu USD

Sau thỏa thuận thương lượng, hacker Crema Finance đã trả lại số tiền 7.6 triệu USD bị đánh cắp. Theo đó, hacker được phép giữ 45,455 SOL làm tiền thưởng (bounty reward).
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 07 2022
Updated Dec 29 2023
Amber media