Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hacker Harmony đã nắm quyền kiểm soát ví đa chữ ký?

Ngày 23/6, Harmony đã mất 100 triệu USD vì cầu nối với blockchain Ethereum, Horion bị hacker tấn công. Theo Mudit Gupta - giám đốc an ninh thông tin của Polygon, thủ phạm đã giành được quyền kiểm soát ví đa chữ ký được sử dụng trong việc triển khai cầu nối của Harmony.
Published Jun 24 2022
Updated Dec 28 2023
2 min read
Amber media

Related Posts