Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

HARTi và Mitsui Sumitomo hợp tác triển khai bảo hiểm cho NFT

Vào thứ ba (ngày 26/7), nền tảng giao dịch NFT HARTi và tập đoàn bảo hiểm Mitsui Sumitomo sẽ triển khai chương trình bảo hiểm cho tất cả tác phẩm được trưng bày trên ứng dụng HARTi.
Amber avatar
immihu.web3
3 min read
Published Jul 26 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media