Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hashrate Bitcoin đột ngột giảm mạnh gần 40%

Hashrate Bitcoin đã giảm mạnh khoảng 38% trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra tại Mỹ. Điều này khiến một số công ty đào coin phải tạm dừng hoạt động.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Dec 26 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media