Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hệ sinh thái BNB Chain phục hồi tích cực trong ba tháng gần đây

Báo cáo quý 3/2022 của BNB Chain cho biết blockchain này có sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch crypto và mảng tài chính phi tập trung (DeFi) trong thời gian qua. Tuy nhiên, volume giao dịch NFT trên hệ sinh thái có dấu hiệu sụt giảm.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Nov 02 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media