Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hôm nay Trade gì? Những altcoin NFT đáng chú ý 24/6

Cùng bắt đầu với những coin đầu tiên mình lựa chọn để trade hôm nay nhé: Bitcoin (BTC), BakerySwap (BAKE), Enjin Coin (ENJ), Tezos (XTZ).
Amber avatar
Sammie
Published Jun 23 2021
Updated Jul 20 2022
6 min read
Amber media

Related Posts