Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Người dân Anh đang đầu tư tiền điện tử nhiều hơn bao giờ hết

Mới đây, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) đã thực hiện một cuộc khảo sát về tiền điện tử, kết quả cho thấy rằng 2,3 triệu người trưởng thành ở Anh hiện nắm giữ tài sản kỹ thuật số.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jun 18 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts