Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các cố vấn tài chính đang hứng thú với tiền điện tử hơn bao giờ hết

Theo một cuộc khảo sát gần đây, các cố vấn tài chính đang khuyến nghị đầu tư vào Bitcoin và tài sản tiền điện tử cho khách hàng của họ hơn bao giờ hết.
Published Jun 07 2021
Updated Jul 14 2022
7 min read
Amber media

Related Posts