Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hơn 38,000 Bitcoin được rút ròng khỏi các sàn giao dịch

Ngày 18/10, số lượng Bitcoin được rút ròng trên các sàn giao dịch crypto gia tăng đột biến vào ngày 18/10 với hơn 38,000 BTC.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Oct 18 2022
Updated Nov 13 2023
4 min read
Amber media

Related Posts