Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hướng dẫn chia sẻ NFT lên Facebook 

Facebook cho phép người dùng xem và chia sẻ tài sản kỹ thuật số hay NFT (non-fungible token) lên nền tảng. Xem hướng dẫn chia sẻ NFT lên Facebook  tại đây nhé!
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Nov 01 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media