Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

IRAN cắt nguồn điện cho các mỏ đào tiền điện tử

Vào ngày 19/6, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iran đã quyết định cắt giảm nguồn cung dành cho các công ty đào tiền điện tử đã đăng ký tại nước này.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 20 2022
Updated Jan 17 2024
Amber media