Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Iran nên sử dụng tiền điện tử để ngăn chặn các biện pháp trừng phạt

Một tổ chức tư vấn liên kết với Tổng thống Iran đã công bố một báo cáo nghiên cứu khuyến khích việc sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt chống lại đất nước
Amber avatar
Sammie
Published Mar 02 2021
Updated Aug 29 2022
3 min read
Amber media

Related Posts