Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Joe Biden chỉ đạo điều tra cuộc tấn công tống tiền Ransomware

Trong một tin tức mới đây, Joe Biden tuyên bố ông muốn đàn áp ransomware, sau khi tin tặc chiếm đoạt phần mềm từ một nhà cung cấp CNTT – Kaseya có trụ sở tại Miami.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jul 06 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts