Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Khai thác Bitcoin là “một trong những ngành công nghiệp bền vững nhất toàn cầu”

Việc sử dụng năng lượng bền vững của ngành khai thác Bitcoin toàn cầu tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 . Theo BMC, khai thác Bitcoin là “một trong những ngành công nghiệp bền vững nhất toàn cầu”.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jul 20 2022
Updated Nov 14 2023
Amber media