Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ukraine đã sử dụng tiền từ thiện crypto như thế nào?

Tiền mã hóa được quyên góp từ khắp nơi trên thế giới không chỉ tiếp sức cho quân đội Ukraine mà còn cứu sống người tị nạn trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Aug 19 2022
Updated Jan 16 2024
Amber media