Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Làn sóng thanh lý lan đến thị trường NFT

Hàng loạt NFT của các bộ sưu tập lớn đang đứng trước nguy cơ bị thanh lý. Điều này có thể gây ra một hiệu ứng thanh lý dây truyền tương tự như sự kiện liên quan đến stETH.  
Amber avatar
immihu.web3
Published Aug 20 2022
Updated Aug 20 2022
5 min read
Amber media

Related Posts