Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Liên minh Blockchain Việt Nam bị rà soát hoạt động

Vào ngày 30/6, Báo Thanh niên đăng tải bài viết với nội dung Liên minh Blockchain Việt Nam trực thuộc Hội truyền thông số đang gặp phải vấn đề trong lĩnh vực hoạt động đã được đăng ký trước đó.
Avatar
immihu.web3
Published Jun 30 2022
Updated Oct 19 2022
1 min read
thumbnail

Vào ngày 30/6, Báo Thanh niên đăng tải bài viết với nội dung Liên minh Blockchain Việt Nam trực thuộc Hội truyền thông số đang gặp phải vấn đề trong lĩnh vực hoạt động đã được đăng ký trước đó. 

Theo Báo Thanh niên, vào ngày 27/6, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản gửi đến VDCA - đơn vị quản lý Vietnam Blockchain Union. Hoạt động này liên quan đến đơn phản ánh của Đ.L.T.A (phường Cầu Giấy, Hà Nội). Sau đó, Bộ đã chuyển các đơn kiến nghị của người phản ánh xuống Ban Kiểm tra VDCA điều tra và báo cáo trước ngày 30/7/2022.

Cũng theo Báo Thanh niên, Liên minh Blockchain Việt Nam được thành lập bởi Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vào ngày 21/4 tại Hà Nội. Tổ chức này được xây dựng với mục đích góp phần thúc đẩy hành lang pháp lý cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong mảng này phát triển. 

Lễ ra mắt Liên minh Blockchain Việt Nam (Nguồn: Báo Thanh niên)

Trong thông báo của Bộ Nội vụ, Câu lạc bộ Liên minh Blockchain Việt Nam được VDCA đăng ký hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số và không có nội dung quy định Hội được hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số trong đó có công nghệ chuỗi khối (blockchain). 

Từ đó cho thấy việc tham gia các hoạt động liên quan đến blockchain của VBU không thuộc phạm vi hoạt động được quy định. 

RELEVANT SERIES