Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lợi nhuận staking ETH đạt mức cao kỷ lục

Lợi nhuận staking Ethereum đã tăng vọt trong vài tuần qua, đạt mức cao kỷ lục với 11% mỗi năm. Theo đó, các validator sẽ nhận được khoản phí giao dịch lớn hơn nhờ hoạt động mạng tăng lên.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Oct 21 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media