Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Luật quản lý về stablecoin ở Mỹ bị trì hoãn tới tháng 9?

Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ được cho là đã lùi thời hạn xem xét dự luật giải quyết những rủi ro tiềm ẩn của stablecoin tới tháng 9.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Jul 25 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media