Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Gần một nửa người Mỹ thất vọng khi đầu tư crypto

Theo nghiên cứu công bố ngày 23/8 của Pew Research Center, gần một nửa người Mỹ (46%) từng đầu tư vào tiền điện tử cảm thấy không hài lòng với kết quả họ đạt được.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Aug 29 2022
Updated Jan 12 2024
Amber media