Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC - Lực bán Bitcoin đang đến từ thợ đào

Dom BTC vẫn đang ở mức khá thấp, cho thấy dòng tiền đang nằm hầu hết ở Altcoin. Lúc này thị trường hồi phục thì Altcoin sẽ chạy sóng tăng mạnh mẽ.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Dec 09 2021
Updated Nov 14 2023
Amber media