Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Lý do XRP sẽ tăng mạnh cuối năm 2022

Những lợi thế của Ripple trong vụ kiện với SEC là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của XRP. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định rằng XRP sẽ tăng mạnh vào cuối năm 2022 nhờ một số yếu tố dưới đây.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Sep 27 2022
Updated Sep 28 2022
6 min read
Amber media

Related Posts