Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

MakerDAO đề xuất đầu tư 500 triệu USD vào kho bạc Mỹ

Vào hôm qua ngày 29/6, MakerDAO đã đề xuất đầu tư 500 triệu DAI vào Tín phiếu kho bạc và trái phiếu chính phủ.
Avatar
immihu.web3
Published Jun 29 2022
Updated Oct 19 2022
2 min read
thumbnail

Vào hôm qua ngày 29/6, MakerDAO đã đề xuất đầu tư 500 triệu DAI vào Tín phiếu kho bạc và trái phiếu chính phủ. 

Cuộc biểu quyết diễn ra sau khi cộng đồng đã đầu thuận chiến lược phân bố tài sản vào các trái phiếu có thanh khoản cao. Maker cho biết sẽ giới thiệu cơ chế Vault mới cho phép người dùng nạp tài sản thế chấp vào để tạo ra các đồng stablecoin DAI. 

Nguyên do đề xuất này là quỹ dự án này đám giữ phần lớn stablecoin mà không tạo ra lợi nhuận. Bằng việc đầu tư và tạo ra các chiến lược mới, công ty hi vọng sẽ giảm thiểu được rủi ro về tín dụng. 

Cụ thể, cộng đồng đã chọn Tín phiếu ngắn hạn và trái phiếu doanh nghiệp IG trong lần đề xuất này. 

Biểu quyết sẽ quyết định sẽ đầu tư tất cả 500 triệu USD vào Tín phiếu kho bạc hay theo tỷ lệ 80-20 lần lượt cho tín phiếu ngắn hạn và trái phiếu doanh nghiệp. 

Vào thời điểm hiện tại, vẫn còn hơn 1 ngày cho việc biểu quyết và chiến lược chia tỷ lệ 80-20 đang chiếm phần lớn phiếu bầu.

Biểu quyết MakerDAO

Đơn vị cho vay tư nhân Monetalis sẽ thiết lập quỹ nắm giữ các trái phiếu cho Maker, song các quyết định với nguồn quỹ này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào MakerDAO. Dự án này cũng cho biết, Maker Governnance sẽ triển khai các đợt biểu quyết để thông qua những quyết định thanh lý khoản đầu tư này.

MakerDAO là một nền tảng họp đồng thông minh được xây dựng trên mạng lưới Ethereum nhằm giữ ổn định cho đồng stablecoin DAI. Maker cho phép người dùng có thể sử dụng tài sản của họ để đổi lấy đồng DAI Stablecoin. DAI hiện đang là đồng coin với vốn hóa lớn thứ 12 trên thị trường. 

RELEVANT SERIES