Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

MakerDAO đề xuất phân bổ 600 triệu USD DAI vào USDe và sUSDe

MakerDAO đang xem xét phân bổ 600 triệu DAI vào USDe và sUSDe (USDe bị khóa trên giao thức lending Morpho). Đây đều là stablecoin của Ethena, nền tảng stablecoin trên Ethereum hiện có TVL lên tới 1.5 tỷ USD.
Avatar
Ly Mai
Published Apr 02 2024
Updated Apr 02 2024
2 min read
markerdao phân bổ dai vào usde và susde

MakerDAO gửi đề xuất mới nhất về việc xem xét phân bổ 600 triệu DAI vào 2 pool stablecoin trên Ethena là USDe và sUSDe (USDe được stake thông qua giao thức Morpho).

Cả USDe và sUSDe đều đến từ nhà phát hành stablecoin, Ethena Labs. Mặc dù đây vẫn đang chỉ là đề xuất, nhưng nếu phương án này được thông qua, sẽ giúp tăng TVL (tổng giá trị bị khóa) trên Ethena theo đúng kỳ vọng của dự án.
Trưởng bộ phận tăng trưởng của Ethena, Seraphim Czecker chia sẻ trên X.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đề xuất này cần xem xét nhiều yếu tố rủi ro liên quan, ví dụ như mô hình tỷ giá Morpho, tính minh bạch khi giao dịch, hay những thách thức trong việc hợp tác với các bên liên quan.

Hơn nữa, việc tiếp xúc với các liquid stake token (LST) được cho là một trong những rủi ro hệ thống nghiêm trọng của Ethena. Dù thực tế các LST chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhóm tài sản thế chấp.

Dữ liệu ban đầu từ Morpho Spark DAI cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của các nhà đầu tư với USDe và sUSDe. 

advertising

Vì có tỷ lệ cho vay trên giá trị (loan-to-value, LLTV) cao hơn, nên người dùng có phần ưu tiên các nhóm USDe thay vì sUSDe. Điều này có thể là do MarkerDAO cho phép kiếm thêm token ENA (token của Ethena) thông qua USDe. 

Theo dữ liệu của The Block, USDe hiện có nguồn cung là 1.34 tỷ, chiếm 1.74% tổng nguồn cung stablecoin Ethereum.

nguồn cung stablecoin
Tỷ lệ nguồn cung Stablecoin trên Ethereum. Nguồn: The Block

Trước đó hồi tháng 2, Ethena Labs đã huy động thêm được 14 triệu USD sau khi ra mắt stablecoin USDe.

Đọc thêm: Kênh YouTube 7.3 triệu sub của Độ Mixi bị hack để shill Ripple

RELEVANT SERIES