Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Quỹ crypto Mask On Charity cùng Việt Nam đẩy lùi Covid

Quỹ crypto Mask On Charity được thành lập nhằm mục đích quyên góp hỗ trợ đất nước chống lại đại dịch Covid-19 và thu hút nhiều người trong lĩnh vực tham gia.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Oct 01 2021
Updated Aug 28 2022
5 min read
Amber media

Related Posts