Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Holder CryptoPunk và Meebits có thể sử dụng NFT cho dự án thương mại

Vào ngày 15/8, Yuga Labs đã đưa ra thỏa thuận cấp phép sở hữu trí tuệ (IP) cho những người sở hữu NFT của CryptoPunk và Meebits.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Aug 16 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media