thumbnail

Nếu được áp dụng hợp lý mình tin nhóm các mô hình giá này sẽ giúp cải thiện kết quả giao dịch của anh em.

Mẫu hình Harmonic

Lịch sử tổng quan

Mô hình giá Harmonic được HM Gartley nghiên cứu và phát triển vào năm 1932 trong cuốn “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán”.

Sau đó Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này với các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc về cách giao dịch mô hình Gartley trong cuốn sách của mình, Tỷ lệ Fibonacci với Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition).

Mẫu hình Harmonic và Fibonacci

Mô hình Harmonic sử dụng chuỗi số Fibonacci để xác định các điểm đảo chiều hoặc đảo ngược xu hướng.

Điều này giúp cho các mẫu hình này được chuẩn hóa từ việc cung cấp các mục nhập giá, điểm dừng hoặc thông tin giá mục tiêu đáng tin cậy.

Một số mẫu hình Harmonic

Dưới đây là một số mẫu hình giá Harmonic mà anh em có thể tham khảo.

ABC Bullish/Bearish, AB=CD Bullish/Bearish, 3-Drives Bullish/Bearish, Gartley Bullish/Bearish, Butterfly Bullish/Bearish, Bat Bullish/Bearish, Crab Bullish/Bearish Shark Bullish/Bearish, Cypher Bullish/Bearish.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một mẫu hình Harmonic nổi tiếng, cũng như cách Trade cách mẫu hình này ở những phần sau của bài viết.

Mẫu hình Harmonic ABCD

Mẫu hình ABCD là mô hình nền tảng và cơ bản để tạo ra các mô hình khác trong phương pháp Harmonic nói riêng cũng như cấu trúc các mô hình giá nói chung.

Cách nhận dạng mẫu hình ABCD

Mẫu hình ABCD có hinh dạng như sau:

Mô hình ABCD thường có 3 con sóng AB, BC và CD tuân theo các tỷ lệ Fibonacci như sau:

  • Sóng BC là sóng ngắn nhất trong 3 sóng, sóng BC sẽ hồi về khoảng từ 61.8% đến 78.6% sóng AB.
  • Sóng CD có độ dài 1.272 sóng BC hoặc 1.618 sóng BC.

Mẫu hình ABCD trong thực tế

Anh em quan sát mẫu hình ABCD trong thức tế.

Chart H1 BTCUSDT:

Cách phán đoán và Trade mô hình ABCD

Để Trade được mẫu hình cơ bản này thì khi giá chạy xong sóng AB thì anh em dùng Fibonacci để xác định các vùng giá 0.5, 0.618, 0.382 để phán đoán các vùng giá mà giá có thể hồi về.

Tiếp theo chúng ta chờ đợi giá hồi về và phản ứng với các vùng giá này thế nào. Anh em hạn chế đặt giá trước vì tới giờ đó vẫn là phán đoán của chúng ta về mẫu hình ABCD.

Như trên hình giá hình thành mô hình 2 đáy tại vùng giá Fibo mình đánh dấu rồi sau đó bật lên.

Sau khi giá bật lên và tạo đáy như hình thì anh em dùng FIbo hồi lại hoặc Fibo mở rộng để xác định chân sóng CD.

Như anh em thấy trên hình giá tăng tới mức Fibo 1.618 rồi bắt đầu phân phối đi Zigzag.

Đến đây chúng ta đã có thể xác định xong mẫu hình ABCD.

Một số mẫu hình ABCD trong thực tế

Anh em quan sát Chart H4 của UJ

Chúng thấy xuất hiện của một mẫu hình ABCD giảm:

Một mẫu hình ABCD khác trên khung D1 của Chart EU, nhưng lần này là một mẫu hình ABCD tăng.

Các lưu ý khi Trade với mẫu hình Harmonic

Một ưu điểm mạnh của các mẫu hình harmonic là các quy tắc giao dịch được chuẩn hóa tương đối bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci cung cấp dự đoán giá trong tương lai, điểm chặn lỗ. Điều này làm cho các mẫu Harmonic trở thành một chỉ báo rất mạnh.

Các mẫu Harmonic khá phức tạp và cần có kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng (các kiến thức liên quan đến lý thuyết Dow, Fibonacci, lý thuyết Sóng Elliott).

Để khắc phục điều này anh em nên tập xác định các mẫu hình Harmonic trên các Chart quá khứ để rèn luyện độ "nhạy" với nhóm mẫu hình này.

Tổng kết

Như vậy trong bài viết này mình đã thới thiệu tổng quan cho anh em về lịch sử ra đời của nhóm mẫu hình Harmonic.

Mình cũng đã giới thiệu cho anh em một mẫu hình Harmonic nổi tiếng là ABCD, cách nhận dạng mẫu hình này và cách Trade thực tế.

Hi vọng Seri bài viết về nhóm mẫu hình Harmonic sẽ hỗ trợ phần tăng xác suất Trade thành công hơn.

0
0
icon0
iconicon