Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

MicroStrategy quyết không bán Bitcoin

BTC tiếp tục giảm về hỗ trợ $30,000. Đánh dấu mức giảm hơn 20% trong tuần qua. Michael Saylor quyết không bán bất kì Bitcoin nào bất chấp nguy cơ bị thanh lý.
Amber avatar
kaylin
Published May 10 2022
Updated Aug 15 2022
4 min read
Amber media

Related Posts