Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mô hình kênh giá là gì? Hướng dẫn trade với mô hình kênh giá

Mô hình kênh giá giúp cho ta xác định hướng di chuyển của giá một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Vậy làm sao để giao dịch hiệu quả với mô hình kênh giá?
Published Nov 30 2021
Updated Aug 15 2022
6 min read
Amber media

Related Posts