Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mối quan tâm của nhà đầu tư đến NFT chạm mức thấp nhất lịch sử

Dữ liệu từ Google Trends cho thấy mối quan tâm của các nhà đầu tư về các chủ đề liên quan đến NFT đã giảm mạnh 70%, chạm mức thấp nhất lịch sử.
Published May 29 2022
Updated Sep 20 2022
4 min read
Amber media

Related Posts