Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mt. Gox yêu cầu người dùng đăng ký thông tin để nhận lại Bitcoin

Ngày 6/10, sàn giao dịch Mt. Gox kích hoạt tính năng đăng ký thông tin và lựa chọn hình thức hoàn trả Bitcoin cho người dùng bị ảnh hưởng. Thời hạn hoàn thành là đến 10/1/2023.
Amber avatar
quynhnguyen
4 min read
Published Oct 07 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media