Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Multichain và crosschain mở ra cánh cửa tới thế giới blockchain

Multichain và crosschain là hai công cụ giúp kết nối các mạng lưới blockchain khác nhau. 
Amber avatar
immihu.web3
Published Dec 27 2022
Updated Dec 28 2022
7 min read
Amber media

Related Posts