Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

NEAR quyết định đóng cửa stablecoin USN

Ngày 24/10, NEAR Protocol quyết định dừng dự án stablecoin USN sau khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro tương tự UST (Terra). Sự sụp đổ của UST hồi tháng 5 đã rung chuyển toàn bộ thị trường, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Oct 25 2022
Updated Dec 19 2023
Amber media