Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

NEAR trở lại đường đua sau thời gian dài điều chỉnh

Trước đó đã 3 lần NEAR đảo chiều tăng khi chạm đường EMA200. Khả năng lần này NEAR sẽ tăng mạnh và không tiếp tục giảm.
Published Feb 14 2022
Updated Dec 19 2023
4 min read
Amber media

Related Posts