Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Nền tảng cho vay crypto tăng lãi suất do nhu cầu tăng cao

Bất chấp sự sụp đổ của một số công ty cho vay tiền mã hóa nổi tiếng như Celsius, Babel Finance trong những tháng qua, nhiều nền tảng vẫn quyết định nâng lãi suất tiền gửi trước nhu cầu tăng cao.
Amber avatar
uyntran.web3
6 min read
Published Aug 24 2022
Updated Jan 11 2024
Amber media