Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tình hình nhân sự ở các công ty crypto

Một số công ty crypto đang trong quá trình sa thải nhân sự để cắt giảm chi phí, đối phó với tình hình thị trường hiện nay.
Amber avatar
kaylin
16 min read
Published Jul 24 2022
Updated Jan 11 2024
Amber media